Het door kerkdorpen.nl geïnitieerde project high-tech-kerkdorpen heeft de doelstelling een integrale oplossing te bieden voor huidige en toekomstige dorpsproblematieken waarbij alle afzonderlijke deelprojecten elkaar als totaal zullen gaan versterken. Dat zullen we bereiken door het nemen van initiatieven en het geven van inhoudelijke ondersteuning waardoor de totale leefbaarheid in het dorp minimaal behouden blijft maar naar verwachting steeds verder zal verbeteren.

Zie als projectresultaat van dit project de site Midden-BrabantGlas.nl waar echt inhoud wordt gegeven aan de leefbaarheid van de buitengebieden in de 16 betrokken gemeenten.

Midden-BrabantGlas

Klik op bovenstaand logo voor de site van Midden-BrabantGlas.nl

Een zeer actuele uitdaging daarbij is het behoud van ons kerkgebouw dat op dit moment al ontrokken is aan de erediensten en nu ongebruikt leeg staat.
Vanuit dit L@B project is het plan voor de aanleg van glasvezel in alle buitengebieden van Noord-Brabant ontwikkeld en zie het resultaat daarvan in deze video.

Deelprojecten

Hilverglas en Kempenglas i.o.

De eerste pijler waarop onze toekomstige leefbaarheid gaat rusten. Een 100% dekkend en 100% open glasvezelnetwerk voor alle inwoners van Hilvarenbeek.

Hilverstroom

De tweede pijler waarop onze toekomstige leefbaarheid gaat rusten. Eigen energieopwekking en levering aan alle inwoners van de gemeente Hilvarenbeek.

Herbestemming kerk

De derde pijler waarop onze toekomstige leefbaarheid zal rusten en of er draagvlak is om het kerkgebouw te behouden zijn de inwoners van Hilvarenbeek.

ICT en zorg

Het kerkgebouw, een facilitaire omgeving waarin nieuwe innovatieve ICT-zorg bedrijven nieuwe diensten ontwikkelen voor alle inwoners van Hilvarenbeek.

Back To Top

Samenwerkingsverbanden

 • Samenwerking met de coöperatie Biest-Houtakker

  Onze primaire samenwerking betreft de samenwerking, of beter gezegd, we werken onder regie van onze Biestse dorpscoöperatie omdat die alle inwoners van Biest-Houtakker vertegenwoordigd.
 • Samenwerking met de coöperatie Hilverglas

  De samenwerking met Hilverglas geeft ons als mede initiatiefnemer de mogelijkheid om samen met de andere kernen van gemeente te kunnen komen tot een 100% dekkende en 100% open glasvezel infrastructuur.
 • Samenwerking met de coöperatie Hilverstroom

  De samenwerking met Hilverstroom geeft ons als mede initiatiefnemer van lokale energie opwekking de mogelijkheid om samen met de andere kernen van gemeente te kunnen komen tot een duurzame gemeente. Daarnaast tevens ook nog op de langere termijn het verwerven van extra financiële middelen om de dorpsnut coöperaties in stand te kunnen houden zonder verdere subsidies.

Netwerken

 • Zijn onze kerkgebouwen ook werkelijk "Heilige huisjes"? Hierdoor heb ik Drs. John Dagevos en Ir. Jasper van Deurzen leren kennen als integere mensen die zich inzetten voor het behoud van kerkgebouwen. Het is een verkenning naar de herbestemming van kerkgebouwen in Brabant. Ik zal later meer publiceren over projecten waarbij we elkaar proberen te helpen.  
  Zijn onze kerkgebouwen ook werkelijk "Heilige huisjes"?